Đừng để âm thanh của những quan điểm khác
lấn át tiếng nói bên trong bạn.
Chỉ có trái tim và trực giác của chính bạn
mới biết bạn muốn gì và bạn sẽ trở thành thế nào…

~ STEVE JOBS

Affinity Designer macOS

Chương trình lớp học không địa chỉ

Thành thạo Affinity Designer trên MacOS trong 10 buổi học

Affinity Designer là gì?

Bài 1 - tổng quan và thiết lập

 • Giới thiệu (phần mềm, giao diện, persona, công cụ, studio)
 • Tạo tài liệu mới
 • Các thao tác trên màn hình (Zoom, Pan, Rotate,..undo, redo )
 • Các chế độ hiển thị (Grid, Ruler, Guide, Snap,..)
 • Các thiết lập cơ bản (đơn vị, hệ màu, canvas, reset default factory)
 • Studio Navigation

Bài 2:  Điểm và đường nét

 • Note và Path
  • Pen tool
  • Node tool
  • Coner tool
  • Eraser
 • Brush - stroke and Sculpt mode
 • Studio Stroke, Brush

Bài 3: shape

 • Rectangle

Bài 4: đối tượng

 • Transform
  • Copy - Duplicate
  • Scale - Rotate - Shear - Flip
  • Convert to curve
  • Studio Transform, Studio Constraints
 • Group
 • Align, arrange
 • Boolean
 • Studio Symbol
 • Studio appearance

Bài 5: Màu Sắc

 • Các hệ màu
 • Stroke và Fill
 • Solid và Gradient
 • Transparency
 • Công cụ: Color Picker
 • studio color, appearance

Bài 6: Hiệu ứng (Effect)

 • Studio Layes
 • Layer FX
 • Mask
 • Noise

Bài 7: văn bản

 • Chữ nội dung - Frame text
  • Các định dạng character, paragraph
  • lề, cột
  • list
  • character và paragraph, Style
  • Tabs, Glyphs, Typography
 • Chữ tiêu đề - Art text
  • Trang trí
  • text along path
  • Convert to curve

Bài 8: hình ảnh

 • hiệu ứng mặt nạ

Bài 9: Xuất file

 • Thông tin bản quyền (Fields)
 • Xuất file ảnh
 • Xuất file PDF

Bài 10: vẽ kỹ thuật số

 • Phát thảo và vẽ vector
 • perspective, isometric

0977khôngtám5588 - Lê Minh Thành