Đừng để âm thanh của những quan điểm khác
lấn át tiếng nói bên trong bạn.
Chỉ có trái tim và trực giác của chính bạn
mới biết bạn muốn gì và bạn sẽ trở thành thế nào…

~ STEVE JOBS

Affinity Publisher macOS

Chương trình LỚP HỌC KHÔNG ĐỊA CHỈ

Thành thạo Affinity Publisher trên MacOS trong 10 buổi học

Affinity Publisher là gì?

BÀI 1 - tổng quan

 • Giới thiệu (phần mềm, giao diện, công cụ, studio)
 • Tạo tài liệu mới (Bleed- margin)
 • Các thao tác trên màn hình (Zoom, Pan, Rotate,.. )
 • Các chế độ hiển thị (Grid, Ruler, Guide, Snap,..)
 • Các thiết lập cơ bản (đơn vị, hệ màu, canvas, reset default factory)

Bài 2:  Văn Bản

 • Chữ nội dung - Frame text
  • Các định dạng character, paragraph
  • Dropcap, lề, cột
  • list
  • character và paragraph, Style
  • Tabs, Glyphs, Typography
 • Chữ tiêu đề - Art text
  • Trang trí
  • text along path
  • Convert to curve

Bài 3: Lập bảng Table

 • Dòng và cột

Bài 4: Hình ảnh và shape

 • Align
 • Transform
 • Arrange
 • symbol - stock

Bài 5: Màu Sắc

 • Các hệ màu
 • Stroke và Fill
 • Solid và Gradient
 • Transparency

Bài 6: Hiệu ứng (Effect)

 • Layer FX
 • Mask
 • Noise

Bài 7: Interactive PDF

 • links

Bài 8: Dàn trang tài liệu

 • Page, Spead, Section
 • Master Page
  • Đánh số trang
  • Header - Footer
 • Tạo dòng "xem tiếp trang" và "tiếp theo trang"
 • Tạo trang mục lục
 • Tạo trang index

Bài 9: Đóng gói - Xuất file

 • Thông tin bản quyền (Fields)
 • Xuất file ảnh
 • Xuất file PDF

Bài 10: xuất bản 1 quyển sách

 • Cấu trúc 1 quyển sách
 • upload bán sách trên mạng

0977khôngtám5588 - Lê Minh Thành