Đừng để âm thanh của những quan điểm khác
lấn át tiếng nói bên trong bạn.
Chỉ có trái tim và trực giác của chính bạn
mới biết bạn muốn gì và bạn sẽ trở thành thế nào…

~ STEVE JOBS

Chinh phục PHOTOSHOP

Chương trình LỚP HỌC KHÔNG ĐỊA CHỈ - Thành thạo Photoshop trên MacOS trong 25 buổi học

Adobe Photoshop là gì?
Chương trình 25 buổi

 

01 - Tổng quan và các thiết lập cơ bản

02 - Thao tác với Files

03 - Chỉnh sửa nhanh ảnh sau khi chụp

04 - Thao tác với file RAW

05 - Ghép ảnh 1

06 - Ghép ảnh 2

07 - Layer panel và Mask layer

08 - Blending mode 1

09 - Blending mode 2 và Blend if

10 - Blending mode 3 và Apply image

11 - Layer Style

12 - Thư viện Filter

13 - Filter 1

14 - Filter 2

----- KIỂM TRA GIỮA KỲ

15 - Retouch - ảnh phong cảnh

16 - Retouch - ảnh chân dung

17 - Brush - pattern và digital painting

18 - Màu sắc

19 - Vector and shape

20 - Text

21 - Layout - Ấn phẩm

22 - Layout - Website

23 - 3D

24 - HOẠT HÌNH và video

25 - Ôn tập

----- THI CUỐI KỲ

0977khôngtám5588 - Lê Minh Thành - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.