Những khái niệm sai lầm trong Mỹ thuật

Trang này tập hợp các nhầm lẫm mà chỉ khi vào học ở các trường mỹ thuật hàn lâm bạn mới được biết

Ngôn ngữ Việt Nam quả thật không đơn giản, đặc biệt là trong các lĩnh vực chuyên môn. Một trong các thủ thuật để dùng đúng được các từ chuyên môn là cố gắng tra xem nghĩa tiếng Anh chúng là gì.

Người Việt không đồng nghĩa với người Việt Nam

Do nhầm lẫn từ chữ "VIỆT" là chữ viết tắt của chữ "VIỆT NAM" mà các tên gọi hay dùng người Việt để nói về người Việt Nam. Thực chất người Việt chỉ là 1 dân tộc trong 54 dân tộc Việt Nam mà thôi.

Mỹ thuật đương đại và mỹ thuật hiện đại

  • Mỹ thuật đương đạiContemporary Art  dùng để nói về 1 trào lưu, hay 1 trường phái đang thịnh hành ở thời điểm hiện tại (kiểu như là mode).
  • Mỹ thuật hiện đạiModern Art  nói về các phong cách nghệ thuật ảnh hưởng từ mỹ thuật tây phương mà cụ thể từ trường Mỹ Thuật Cao Đẳng Đông Dương được thành lập từ năm 1925. Phân biệt với mỹ thuật dân gian, cổ truyền

Thế nào là trào lưu, xu hướng, trường phái, phong cách?

  • Trào lưu là các phong cách nổi trội nhất trong một khoảng thời gian cụ thể
  • Trường phái - Moverment.. thường có đuôi là _nism. Ví dụ như Impressionism gọi là trường phái Ấn Tượng và cũng có thể gọi là chủ nghĩa Ấn Tượng..
  • Xu hướng - Trend là phong cách sẽ hướng tới
  • Phong cách - Style là cái thể hiện của riêng nó
  • bản sắc - Identity là cái dùng để nhận dạng