ảnh số - Hỏi nhanh đáp gọn

Tập hợp các câu hỏi liên quan đến ảnh số

Foreground và Background

  • Foreground là màu cọ, chì, hoặc paint bucker tool khi đổ vào canvas
  • Background là màu nền, nếu bạn xoá 1 màu nào đó hoặc mở rộng canvas thì màu nền sẽ "lòi" lên (nếu background không trong suốt)

Phân biệt Flow và Opacity

Cả 2 khái niệm trên đều cho kết quả là độ đậm nhạt nhưng

  • Opacity là độ đụt (ngược lại với độ trong suốt transparent), khi opacity cho nét cọ nhạt đều
  • Flow là tốc độ quét cọ, khi giảm Flow cho nét cọ nhạt và rời thành từng hạt (vì nét hình thành từ điểm)

Phân biệt Exposure và Brightness 

Cả 2 dùng để điều chỉnh độ sáng tối của ảnh. Tuy nhiên Exposure (độ phơi sáng) liên quan đến EV của 3 yếu tố cơ bản của nhiếp ảnh là khẩu độ, tốc độ màn trập và ISO, còn Brightness chỉ nói đến bức ảnh sáng hay tối mà thôi. Ngoài ra

  • Exposure: khi tăng giảm thì tất cả các thành phần đều tăng giảm theo với 1 tỉ lệ tương đương
  • Brightness: thành phần midtones ảnh hưởng nhiều nhất, highlight ít bị ảnh hưởng.

(tham khảo: https://digital-photography-school.com/exposure-vs-brightness-vs-fill-light/)

Luminance là gì ?

Luminance là độ chói của màu, thể hiện lượng sáng phát ra từ một vật ở một khoảng cách nhất định.

Phân biệt luminance và brightness

Luminance là độ chói, brightness là độ sáng được giải thích như sau.

  • Brightness là mức độ sáng của ảnh. Độ sáng thiên về cảm nhận và chỉ tăng giảm theo tỉ lệ phần trăm chứ không có đơn vị đo cụ thể. 
  • Luminance là thước đo về lượng sáng vật thể phát ra/ chiếu trên một diện tích hoặc ở một khoảng cách nhất định.

(tham khảo: https://colorme.vn/blog/-luminance-la-gi--cach-kiem-soat-luminance-trong-nhiep-anh)