Motif là gì?

Motif được định nghĩa là 1 đối tượng nổi bậc thường xuất hiện nhiều lần (recurring) để tạo nên 1 hiệu quả nghệ thuật nhất định. Motif có thể là 1 ý tưởng, 1 đoạn nhạc, 1 hình ảnh,..  thể hiện như 1 tính cách đặc trưng lặp đi lặp lại nhiều lần trong các lĩnh vực nghệ thuật như văn học, âm nhạc, điện ảnh, hội hoạ, điêu khắc, kiến trúc.