Tiếng Anh trong XƯỞNG VẼ

Bài này sẽ giúp chúng ta làm quen với các thuật ngữ tiếng Anh về các vật dụng, dụng cụ thường gặp trong một xưởng vẽ. 

Motif là gì?

Motif được định nghĩa là 1 đối tượng nổi bậc thường xuất hiện nhiều lần (recurring) để tạo nên 1 hiệu quả nghệ thuật nhất định. Motif có thể là 1 ý tưởng, 1 đoạn nhạc, 1 hình ảnh,..  thể hiện như 1 tính cách đặc trưng lặp đi lặp lại nhiều lần trong các lĩnh vực nghệ thuật như văn học, âm nhạc, điện ảnh, hội hoạ, điêu khắc, kiến trúc.