ảnh Duotone

Khởi đầu vì tiết kiệm mực chỉ in 2 màu thay vì in 4 màu CMYK, ảnh duôtne trở thành 1 trào lưu thiết kế hiện đại

Nguồn: https://99designs.com/blog/trends/duotone-design/