Các tiêu chí thành công khi thiết kế 1 ấn phẩm

 Tập hợp các tiêu chí hội đồng chấm bài thiết kế

"Thiết kế không chỉ là những gì nhìn thấy và mà cảm giác về nó, mà còn là hoạt động thế nào nữa" ~ Steve Job

THÔNG ĐIỆP + THẪM MỸ + ĐƠN GIẢN+ Ý TƯỞNG+ ẤN TƯỢNG+ HỢP LÝ + THỰC TIỄN

nhấn rõ Thông điệp

Thiết kế phải nêu bậc được chủ đề mà không cần phải có người thuyết minh mới "hiểu" được.

đạt mức độ Thẫm mỹ

Pha màu, bố cục đẹp mắt

tính Đơn giản

Tất cả các thành phần trong thiết kế đều có vai trò của nó, và có mối liên hệ với nhau: Không dư, không thiếu. Không phải là "trám cho đầy chổ trống". Điều này bổ sung cho tính mỹ thuật: cái đẹp mà đơn giản luôn được xem là tối ưu về mặt thời gian.

Ý tưởng tốt

Thiết kế có ý tưởng độc đáo sẽ làm cho tác phẩm có .."trình độ".. và đây ý tố thuyết phục khách hàng, tạo nên cái "khoái" cho người xem thấm lâu

Ấn tượng tốt

Điều này có 1 phần bổ sung cho mục ý tưởng, nhưng ở đây đề cập đến cả màu sắc mục đích làm người xem nhớ lâu

tính Hợp lý

Quảng cáo thường hay phóng đại, nhưng phải hợp lý. Ví dụ như 1 poster quảng cáo về dao, sắc bén, khi cắt thịt trên dĩa sứ tạo những vết sướt..nếu thật có con dao như thế, chắc không ai muốn mua.. trầy hết dĩa sao?

tính Thực tiễn

Tác phẩm phải sử dụng được trong cuộc sống. Ví dụ như 1 bộ lịch dùng tone đen thật đẹp, thật lịch lãm.. nhưng trong thực tế không ai muốn treo lịch màu đen cả