Thao tác với văn bản

Một số quy tắt thường hay bị vi phạm khi thao tác với text

Thao tác với văn bản

Khi nào cần khoảng trắng?

 1. Luôn có khoảng trắng:
  • thể tích: 100 ml (100 mL); 1500 cc; 1 l (1 L);
  • Khối lượng: 3 g;  40 kg
  • Tỉ lệ: 100 pence/p, 50 kph (kilometres per hour); 
  • Thời gian: 7.45 pm, 12 mins 26 secs
  • sau dấu ",":
  • Giữa số và đơn vị đo lường: 
  • sau dấu ° của nhiệt độ: 37° C;
  • trước và sau dấu phép tính: 24.2 ± 4.7
  • không dùng khoảng trắng cho: £22.45; 5c (5 cents); 37° C;
   It costs 90p/90 pence return on the bus.
 2. Không có khoảng trắng: 
  • trước dấu %: 75%
  • trước và sau dấu "/": 1-1,2 kg/1.000 m3
  • trước và sau dấu "-": 13–19
  • sau dấu ">": (>25%)
  • trước chữ th (ngày trong tháng): 19th century, 14th October 1998,
  • Với thời gian: 1000 BC, 7.45 pm, 12 mins 26 secs nhưng không dùng khoảng trắng cho 6:30, 1920s (thập niên)
  • Trong dấu "()": (Seawright et al. 1972)
  • Với các dấu cuối câu !, ?: Where’s the car?
 3. Với tỉ lệ: 1-1,2 kg/1.000 m3
 4. Với các dấu cuối câu !, ?: Where’s the car?

viết HOA

 1. luôn viết hoa: Sau dấu chấm (.), xuống dòng (.)
 2. Không viết hoa:
  • Tên thường: Lô 118/4, phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
  • Ghép với số, hay tên riêng:
  • Sau dấu (:) These are our options: we go by train and leave before the end of the show; or we take the car and see it all.
  • Địa chỉ:
  • Tên địa danh kép: Viet Nam, New York
  • Viết tắt: Tp.HCM

Xuống dòng khi nào là thích hợp

 1. Xuống dòng sau chữ "và"
  Hãy xem ví dụ: Các thủ thuật trên Ai và PSP dành cho nhà Thiết kế
  Khi phải tách làm 2 dòng thì 
       Các thủ thuật trên Ai
       và PSP dành cho nhà Thiết kế
 2. Xuống dòng giữa từ ghép hay từ đi từng cặp
 3. Xuống dòng sau dấu :

Định dạng những trường hợp đặc biệt

 1. Tên khoa học (tên giống + tên loài) toàn bộ in nghiêng, tên giống chữ đầu viết hoa: Cocos nucifera
  (cây dừa) những trường hợp không xác định được loài thì Solanum sp.(chữ sp không nghiêng)
 2. Kích thước của 1 đối tượng được ghi lần lược theo chiều ngang x chiều cao x chiều sâu. Ví dụ : 300 x 120 x 10 là ngang 300, cao 120, dầy 10

KHÔNG

 1. Không minh họa ảnh cuối bài viết
Viết đúng để chuyên nghiệp hơn