Cách dùng viết chì

Tại sao vẽ chì lại quan trọng với người hoạ sĩ? và cách thức sử dụng viết chì sao cho đúng? là 2 trong nhiều câu hỏi của người bắt đầu học vẽ.

Chọn viết chì nào để vẽ?

Có 2 loại H (hard) và B (black)

  • Số H càng lớn càng chì càng nhạt màu và cứng: thích hợp cho phát nét, ký hoạ
  • Số B càng lớn càng chì càng mềm và đậm: tích hợp cho tô bóng

Ngoài ra có viết chì HB hoặc F là loại có độ cứng và độ đậm vừa phải dùng cho các trường hợp thông thường.

Chuốt viết chì

 

Chì được chuốt thật nhọn, phần chuốt khoảng 3 cm, đầu chì khoảng 0.5- 0.8 cm. Với kiểu chuốt này người vẽ có thể kẻ nét dầy mỏng hay tô bóng tùy ý Để bảo vệ đầu chì bạn cần 1 nắp đậy hoặc chút ngược đầu chì vô cán nối (xem bài dụng cụ)  

CẦM VIẾT SAO CHO ĐÚNG?

Đi nét, kẻ chỉ

 
Cầm chì như cầm viết viết chữ, tạo nét đậm và nét thanh bằng cách đè tuỳ vào lực viết.

Để vẽ chi tiết

Gò nét khi thể hiện các nét chi tiết

 

Tô bóng

  tô bóng nhạt dần tô bóng theo lớp
Để tăng độ đậm, đánh thêm lớp chì chồng lên trên theo góc lệch khoảng 30o so với lớp kế dưới,
 

Tô mảng rộng

Kẹp ngón: Dùng ngón tay trỏ và ngón giữa kẹp viết chì, xoay cổ tay tô bóng. Dỡ cao tay: Tì cánh tay, nhấc cao tay và xoay cổ tay đánh bóng

 

Tô bóng khi vẽ tranh trên giá vẽ

 
Cầm chì hướng lên