Anatomy for artist - Oxana Fighting 1

Tiếp tục với vóc dáng cơ bắp nữ tuyệt đẹp trong trạng thái chiến đấu, và vũ khí giờ đây là.. súng ngắn.

Như lần trước, các tư thế đủ cả 4 góc độ dành cho họa sĩ và nhà điêu khắc.

Bộ sưu tập: Oxana Fighting 1

Chất lượng ảnh: 300 ppi (2808 px x 4212 px)

Download ảnh gốc  - Click phải lên ảnh và chọn Save link as...

library_photostock