Chữ viết người Việt Nam

Tết cổ truyền là dịp để tìm hiểu về tổ tiên, cội nguồn. Trên tinh thần như thế, Mùng 2 tết mậu tuất sẽ dành cho bài viết "Về Chữ viết của người Việt Nam" được trích từ các trang người việt yêu nước ở hải ngoại. 

Tranh Đông Hồ - Triết lý và Nghệ Thuật

Tranh dân gian là một phần quan trọng trong toàn bộ nền văn hoá Việt Nam, ở đó thể hiện những nét độc đáo trong sinh hoạt, vui chơi, lễ hội và truyền thống dân tộc… Tranh có cội nguồn từ xa xưa và ra đời phục vụ cho nhu cầu người chơi tranh vào dịp Tết đến, xuân về và nhu cầu thờ cúng của đông đảo quần chúng nhân dân trước kia cũng như hiện nay. Dòng nghệ thuật dân gian do chính những người dân sáng tạo ra, mang theo những nội dung người dân yêu thích và được thể hiện bằng một ngôn ngữ dễ hiểu, đơn giản.

18 vị La Hán chùa Tây Phương

Được tạo hình với sự sáng tạo vượt qua mọi chuẩn mực, 18 vị La Hán chùa Tây Phương đã trở thành tác phẩm kinh điển của nền nghệ thuật cổ Việt Nam.

Việt Nam xưa trong tranh họa sĩ Pháp

Cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20, nhiều họa sĩ Pháp đã tìm tới Việt Nam như một điểm đến khơi nguồn cảm hứng hội họa.

lsmt05 - Văn hoá Đông Nam Bộ (Đồng Nai)

Cùng với Đông Sơn và Sa Huỳnh trong giai đoạn từ 2000 năm TCN đến đầu CN, văn hoá  Đông Nam Bộ (hay còn gọi là văn hoá Đồng Nai) là 1 trong 3 trung tâm văn hoá lớn đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam sau thời kỳ đồ đá

lsmt04 - Văn hoá Sa Huỳnh

Nhắc lại là sau thời kỳ đồ đá, trên lãnh thổ Việt Nam có 3 trung tâm văn hoá lớn, cũng là 3 trung tâm văn hóa đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, là Đông Sơn (miền bắc), Sa Huỳnh (miền Trung) và Đồng Nai ở miền nam ở giai đoạn từ 2000 năm TCN đến đầu CN.

lsmt02 - Mỹ Thuật Đông Sơn và tiền Đông Sơn

Phần trước chúng ta nói về "thời kỳ hình thành cơ tầng văn hóa nghệ thuật bản địa", tức là thời tiền sử, tiếp ngay sau thời kỳ này là "Thời kỳ xác lập bản sắc văn hóa Việt ", là thời kỳ định hình bản sắc văn hóa việt nam trước khi có sự xâm lăng từ phương bắc.

lsmt01 - Mỹ thuật thời nguyên thuỷ

Nguyên thủy là thời kỳ đầu tiên của xã hội loài người, là thời kỳ đồ đá của chế độ công xã nguyên thủy, cũng đồng nghĩa với thời tiền sử, là giai đoạn lịch sử trước khi có chữ viết ghi chép lại.