Joomla - sắp xếp các bài viết trên trang chủ

Trang chủ là thứ làm mình nhức đầu thứ 2 sau Menu trên Joomla, đặc biệt khi ta đã quen thuộc với giao diện dashboard của Wordpress. Tuy nhiên khi đã quen thuộc thì chúng hiệu quả cực kỳ

Joomla - tuỳ chỉnh chữ "read more"

Dưới mỗi phần giới thiệu bài viết ở trang chủ đều có dòng "Read More" để người xem có thể click vào xem chi tiết nội dung

Joomla - Thay đổi thư mục ảnh mặc định

Một trong những thế mạnh trong Joomla là thao tác với hình ảnh. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng các link ảnh cho mọi tình huống hoặc thay đổi thư mục ảnh mặc định.

Joomla và Wordpress

Trang này dành cho ai muốn trang web mình chuyển từ wordpress sang joomla.

Joomla - Hiển thị vị trí các Module trên trang chủ

Giao diện trang web chạy bằng Joomla được lắp ghép từ những Module, và vị trí của chúng ở mỗi Template sẽ khác nhau. Khi biết được vị trí các Module bạn mới có thể sắp xếp các thành phần giao diện Froint-page theo ý mình được.

Wordpress

Chuyên danh sách thủ thuật Wordpress