Joomla - tuỳ chỉnh chữ "read more"

Dưới mỗi phần giới thiệu bài viết ở trang chủ đều có dòng "Read More" để người xem có thể click vào xem chi tiết nội dung

Chèn chữ "Read more" trong bài viết

Trong giao diện của trình soạn thảo tinyMCE, bạn sẽ thấy chữ ✔ Read More nằm cuối cùng trên tranh công cụ. Di chuyển con trỏ đến chỗ nào cần tách đoạn và nhấn  ✔ Read More

Thêm bớt tiêu đề sau chữ "Read more"

  • System > Global Configuration
  • Articles: Thẻ Articles, tìm đến dòng Hide Show Title with Read More (dòng tứ 9 từ dưới đếm lên)

Show chữ "Read more"

System > Global Configuration Articles: Thẻ Intergration, tìm đến dòng Show "Read More" (dòng tứ 3) Bỏ hiệu ứng nút bấm Chuyển thành tiếng việt