Joomla - sắp xếp các bài viết trên trang chủ

Trang chủ là thứ làm mình nhức đầu thứ 2 sau Menu trên Joomla, đặc biệt khi ta đã quen thuộc với giao diện dashboard của Wordpress. Tuy nhiên khi đã quen thuộc thì chúng hiệu quả cực kỳ

Muốn tuỳ biến Home page (hay là Site, Front-end theo cách gọi của Joomla) bạn hãy vào Menu HOME

Truy cập Menu Items - Home

 • Truy cập Menus Manage: Menus > Manage.
 • Truy cập Items Manage: Click Menu Item hoặc click luôn trực tiếp vào Main Menu
 • Truy cập Home - Edit Item: Click Home

 

bỏ qua thẻ Detail, chúng ta sẽ khảo sát tag layout

Layout

 • Select Categories: Chọn hiển thị các article trong category nào
 • Cách hiển thị bài trên 3 vùng của trang chủ
  • Leading Articles: số các số bài mới nhất sẽ hiển thị lớn trên cùng (mặc định là 1)
  • Intro Articles: số các bài sau Leading cùng với đoạn giới thiệu của nó (mặc định là 3)
  • Columns: Số cột cho intro Article (mặc định là 3)
  • Links:
 • Multi Column Order: xếp các bài lên cột theo hàng ngang (across) hoặc hàng dọc (down)
 • Pageination: phần di chuyển nhanh giữa các trang
 • Pagination Results: Bật tắt hiển thị dòng Page 1 of 5 ở cuối trang