Joomla - Hiển thị vị trí các Module trên trang chủ

Giao diện trang web chạy bằng Joomla được lắp ghép từ những Module, và vị trí của chúng ở mỗi Template sẽ khác nhau. Khi biết được vị trí các Module bạn mới có thể sắp xếp các thành phần giao diện Froint-page theo ý mình được.

Bước 1: Kích hoạt chức năng Preview Module Position

  1. Extensions > Templates để truy cập màn hình Templates: Styles
  2. Click nút Option trong màn hình Templates: Styles, để mở màn hình Templates: Options
  3. Bật Preview Module Position: Enable trong Templates. Click Save & Close

Bước 2: Hiển thị vị trí các Module ngoài trang chủ

Có 2 cách

Cách 1: Trong Templates: Templates

  1. Extensions > Templates để truy cập màn hình Templates: Templates
  2. Click vào nút Preview (dưới tên Template)

Cách 2: Truy cập website có thêm đuôi ?tp=1

Truy cập website + ?tp=1 (Ví dụ http://www.vietchigo.vn/index.php?tp=1). Trang web giờ sẽ chia thành các vùng như dưới đây


Tham khảo: https://help.joomla.org/proxy?keyref=Module_positions http://vietchigo.myds.me/joomla/administrator/index.php?option=com_admin&view=help