library_book

Gallery tranh sơn dầu

Bộ sưu tập tranh sơn dầu do Viết Chì Gỗ thực hiện tại xưởng vẽ và trong các chuyến đi vẽ thực tế