Affinity Photo iPad

AFP iPad - Layer studio

Chuyên trang tổng hợp các thao tác với layer trên Affinity Photo trên iPad

Màu sắc trong Affinity trên iPad

Affinity Photo trên ipad đã thực sự là một ứng dụng đắc lực cho nhà thiết kế như phiên bản của nó trên Mac và PC. Bảng lệnh colour của Affinity Photo là thiết bị chứa đầy đủ các công cụ về màu sắc được mở lên bằng cách tap vào icon thứ 3 thanh studio cạnh bên phải.

Affinity Photo - Ứng dụng xử lý ảnh chuyên nghiệp trên iPad

Trên bước đường tìm kiếm các ứng dụng mạnh mẽ để có thể sử dụng iPad thay thế máy tính, mình đã đầu tư khá nhiều như vẫn chỉ mới mua được các ứng dụng sơ khai. Cho đến sự kiện WWDC 2017 của Apple cũng dịp xuất hiện một cái tên sáng giá: Affinity Photo

Nâng cấp Affinity Photo iPad 1.8

Hôm nay Serif ra bản nâng cấp Affinity Photo, Affinity Design và Affinity Publisher lên 1.8 trong tất cả các phiên bản iPad, Mac