LumaFussion là gì?

Các thao tác đa chạm

Kho tài nguyên

Nâng cấp LumaFusion 2.2.1

Những nâng cấp trên phiên bản 2.2.1 của ứng dụng biên tập phim nổi tiếng LumaFusion

LumaFusion – lồng video vào text

Thực ra là "Lồng Video vào text" trong LumaFusion là hiệu ứng xoá nền xanh chứ không phải là hiệu ứng mặt nạ như trong các trình biên tập viedeo khác. Vì vậy thao tác sẽ hơi nhiều bước hơn 1 chút nhưng cũng khá đơn giản và dễ thực hiện