Procreate - Quản lý Artwork trong Gallery

Gallery là nơi giữ các tác phẩm (canvas) của bạn, kể cả các tác phẩm còn đang dang dỡ, nên nếu gọi là Studio thì đúng hơn.

 • Tạo mới: tap vào dấu ➕ ở góc phải thanh menu phía trên và chọn kích thước canvas
 • Delete vuốt lên thumbnail từ phải sang trái, rồi chọn Delete từ menu Delete - Duplicate - Share
 • Duplicate vuốt lên thumbnail từ phải sang trái, rồi chọn Delete từ menu Delete - Duplicate - Share
 • Select
  • Chọn 1 cái: tap Canvas để chọn
  • Chọn nhiều cái: Chạm giữ 1 cái (nhích 1 chút để tách ra khỏi vị trí hiện tại). Dùng ngón tay khác chọn thêm những cái khác
 • Quick View - Xem nhanh

  pinch thumbsnail bằng 2 ngón. Lúc này bạn sẽ duyệt các canvas bằng cách vuốt ngang màn hình mà không phải đóng mở từng cái
 • Open tap lên thumbnail
 • Rename  tap lên TÊN file dưới thumbnail Canvas
 • Xoay canvas Dùng 2 ngón xoay để chuyển canvas theo đứng hoặc ngang
 • Group (stack) - UNGROUP
  • Group: Kéo canvas này vào canvas kia.
  • Ungroup:  Chọn tất cả các canvas kéo lên tên Group (có biểu tượng <) để thoát ra group
 • Import
  • Từ ứng dụng Files: Di chuyển file bằng cách kéo thả
  • Từ Photos: tap Photo
  • Từ iCloud: tap import
 • Export vuốt lên thumbnail từ phải sang trái, rồi chọn share từ menu Delete - Duplicate - Share
  • Chọn định dạng: Procreate, psd, pdf, jpeg, png, tiff, animated GIF, animated PNG, animated MP4
  • Chọn vị trí đến:
   • Photo: Save Image
   • iCloud: Send to
   • iPad: Save to Files

Procreate
Tips - Gesture

command     ⌥ option, alt      ⇧ shift
 ⌃ ctrl      ⇥ tab      ↵ Enter