Vẽ lửa với Brush Blend mode Color Dodge

Để vẽ lửa (hay cũng như bất cứ đối tượng nào khác) bạn cần nghiên cứu 3 yếu tố tạo nên 1 ngọn lửa

  • Hình dạng: Lửa thường có chóp nhọn, mọi đường nét luôn hướng lên 
  • Màu sắc: Từ trong ra ngoài trắng (phần nóng nhất) - vàng - cam - đỏ - nâu
  • Chất liệu: uốn lượn trong suốt như làn khói

Từ kết quả nghiên cứu trên bạn có thể tự pha 1 bảng màu để tả 1 ngọn lửa

Tuy nhiên trong các ứng dụng đồ họa kỹ thuật số cao cấp bạn có 1 công cụ mạnh mẽ để tả các chất liệu phát sáng: Color Dodge trong các chế độ Blend Modes

Dưới đây là các bước vẽ lửa trên Procreate iPad

  • Chọn Brush: Elements > Flames
  • Thiết lập brush: Rendering > Blend mode: Color Dodge 
  • Chọn màu: màu nâu tối #523412
Chuyển Blend Mode (dòng áp chót trong Blending) từ NORMAL ⟶ COLOR DODGE

Nguyên tắc của Color Dodge là càng chồng màu càng sáng, vì vậy cần chọn màu khởi đâu là màu tối

và đây là vài nét của mẫu cọ này