4 cách để không tô lem ra ngoài

Đây là trang tập hợp các thủ thuật tô màu vào 1 layer mà không bị lem ra ngoài 1 hình mảng nào đó.

Hãy thử tình huống 2 layer (1 layer trống - layer F, và 1 layer có mảng pixel - layer T)

Cách 1: Select contain

  • Giữ 2 ngón lên layer T trong 2 giây
  • hoặc chọn Select trong thumbnail menu

rồi tô trong layer F

Cách 2: ColorDrop

  • Chọn Reference trong thumbnail menu layer T
  • Kéo màu vào layer F

Cách 3: Clipping Mask

chọn Clipping mask và tô trong thumbnail menu layer F

Cách 4: Alpha lock

chọn Alpha Lock  trong thumbnail menu layer T