Shapr3D - christmas train-p1

Vẽ đầu tàu giáng sinh trong phim Polar Express

PHẦN 1: Vẽ Cabin

Đây là 1 dự án khá dài hơi, nên sẽ được chia thành nhiều phần theo độ phức tạp tăng dần. Càng xem được nhiều phần, thì mô hình của bạn càng dựng chi tiết.

Trong phần 1 này: chúng ta sẽ vẽ buồng lái (Cabin), là nơi người lái tàu điều khiển con tàu.

Thiết lập Tap Orientation Cube  ở góc phải, trên vùng nhìn để mở bảng lệnh Views. Thiết lập

  • View: Front
  • Unit: Centimeter

Bản plan đầu tiên Trong Vùng nhìn Front, bạn sử dụng

  • Rectangle tool để vẽ 1 hình vuông 20 x 20 nằm gọn trong 4 ô vuông cách gốc toạ độ (10,10)
  • Rectangle tool để vẽ 1 hình vuông 12 x 12 lấy cạnh dưới của hình vuông trên làm đường trung bình
  • Circle tool  để vẽ 1 hình tròn lấy trung điểm cạnh dưới của hình vuông nhỏ làm tâm, bán kính 20 (xem ảnh)
  • Sử dụng Trim tool để xoá các cạnh để có được hình như dưới đây

Vẽ Ca bin

Tap lên mặt lớn và kéo để extrude 14 cm

  • Sử dụng Sketch > Offset tool  chế độ loop, kéo 1 cạnh vào trong - 0.5.
  • Tiếp tục tap lên mặt bên trong và đẩy extrude ngược về - 13.5

  Sử dụng Rectangle tool vẽ hình chữ nhật bên từ cạnh cuối cùng là 3 x 10. Sau đó kéo mặt extrude để cắt xén cạnh

Tiếp tục sử dụng  Rectangle tool vẽ hình cửa sổ hình chữ nhật bên hông 6 x 4. Góc cuối cạnh trái cửa sổ cách đáy 5.5 và cạnh trái là 3

Xoay qua mặt phía trước, dùng  Rectangle tool vẽ hình chữ nhật 2 x 4,5. Cách đáy 4,5, cách cạnh phải 1. Vẽ tiếp thêm 1 hình cửa sổ đối xứng qua bên trái Kết quả cuối cùng là của phần 1 là phần đuôi, nơi lái tàu điều khiển con tàu

(phần 2)