Shapr3D - christmas train-p2

Tiếp tục vẽ đầu tàu giáng sinh trong phim Polar Express

PHẦN 2: vẽ các khối cơ bản Thân tàu

Trong phần 1 chúng ta đã vẽ cái buồng lái (Cabin). Phần 2 này,  chúng ta sẽ tiếp tục vẽ các khối cơ bản phần trên của thân tàu.

Bản plan tiếp theo

Double ta lên mặt trước Cabin để vào vùng nhìn trực giao

 • Dùng Circle tool  để vẽ 1 hình tròn bán kính 5,5 chạm đáy
 • Dùng Rectangle tool để vẽ 1 hình chữ nhật 12 x 4 nằng sát đáy và tiếp xúc cạnh dưới với đường tròn trên
 • Sử dụng Trim tool để xoá đoạn giữa cạnh trên hình vuông, phần lọt trong hình tròn

 

Extrude các phần thân tàu

Đầu tiên là xử lý cái đế.

 • Tap lên mặt trong và kéo ngược về để extrude 7 cm (xem hình)
 • Tap lên mặt bên kia và extrude tiếp để có tổng chiều dài là 50 cm

 • Extrude tiếp phần bệ đỡ hình trụ thân tàu 38 cm (xem hình)
 • Tap và kéo hình tròn extrude thành khối trụ 40 cm

Phần đế dưới gắn với bánh xe

 • Sử dụng Sketch > Offset tool  chế độ Single, kéo 1 cạnh dưới lên là - 3 (xem hình)
 • Tap lên phần dưới và đẩy extrude vào trong -13

Thao tác tương tự với mặt bên kia để có 2 đầu giống nhau, phần giữa sẽ là 8 x 3 = 24 (gắn 8 bánh xe, đường kính 8 cm)

 

Vẽ ống khói và các thành phần phía trên

Tạo 1 mặt phẳng tạm, để vẽ lên đó. Vào Add > Construction Plane , chế độ Offset. Chọn mặt trên của bệ - NEXT - và kéo nó lên 1 khoảng cách là 13. Ta sẽ vẽ các ống khói trên mặt phẳng này (vì không thể vẽ trên 1 mặt cong). Lưu ý, số 13 đã được tính trước để các thành phần đủ chiều cao khi "ăn" vào khối trụ thân tàu.

 

Trên mặt phẳng tạm này

 • Dùng Circle tool  để vẽ 1 hình tròn bán kính 1,7, có tâm cách đỉnh hình trụ là 7
 • Dùng Circle tool  để vẽ 1 hình tròn bán kính 2, có tâm cách đỉnh hình trụ là 18
 • Dùng Rectangle tool , chế độ Center, để vẽ 1 hình chữ nhật 8 x 14 có tâm cách đỉnh hình trụ là 29

 • Extrude các mặt phẳng này lên trên lần lược là 5,5 - 4 - 4 (xem hình). Delete mặt phẳng tạm
 • Kéo 3 khối ngược xuống dưới 4 cm để chúng ngập vào thân tàu hình trụ (xem hình)

3 thành phần trên thân tàu

 • Ống khói (xem hình)
  • Sử dụng Sketch > Offset tool  chế độ Loop kéo cạnh vào là 0.5
  • Chọn mặt ở trong kéo ngược xuống dưới để ống khói rỗng ruột
 • Khối trụ giữa (xem hình). Tap chọn cạnh mặt tròn trên cùng và kéo để bo cạnh 1 góc 1.2
 • Hình chữ nhật:
  • Tap chọn 4 cạnh đứng, và kéo để bo tròn 1 góc 1.7
  • Tap chọn các cạnh của mặt trên (4 cạnh thẳng và 4 góc cong), kéo để bo tròn 1 góc 1

Đèn cho thân tàu

  • Sử dụng Sketch > Offset tool  chế độ Loop
   • Kéo cạnh ngoài cùng vào 2
   • Kéo tiếp cạnh vừa tạo vào trong nữa là 2,5
  • Chọn vòng chính giữa (là mặt trung gian). Chọn Tools > Extrude 
   • Length: 0.3
   • Draft Angle: 60o

Dưới đây là thành quả sau phần 2