Shapr3D - christmas train-p3

Tiếp tục vẽ đầu tàu giáng sinh trong phim Polar Express

PHẦN 3: vẽ các chi tiết ở 2 bên thân tàu 

Trong phần 1 chúng ta đã vẽ cái buồng lái (Cabin). Phần 2 vẽ các khối cơ bản phần trên của thân tàu. Ở lần 3 này,  chúng ta sẽ tiếp tục thêm các chi tiết kỹ thuật ở 2 bên thân tàu

Bệ 2 bên thân tàu

 • Tạo 1 mặt phẳng tạm, để vẽ lên đó. Vào Add > Construction Plane , chế độ Offset. Chọn mặt bên phải của Cabin (màu xanh cyan trong hình minh hoạ bên dưới) - NEXT - DONE
 • Double ta lên mặt phẳng tạm vừa vẽ để vào vùng nhìn trực giao
  • Dùng Rectangle tool để vẽ 5 hình chữ nhật
   • 30 x 0,5 từ ca bin sang trái dọc theo thân tàu.
   • 8 x 0,5 song song với hình chữ nhật trên, thấp xuống 1,5 cm
   • 0,5 x 2 là hình chữ nhật đứng kết nối 2 hình trên
   • 7 x 1 là hình chữ nhật mũi tàu
   • 3 x 1 là hình chữ nhật từ mũi "ăn" vàu "đế" tàu

   • Dùng Sketch > Line/Curve   vẽ 2 đường chéo từ việc nối các điểm của 2 mảng rời ở trên (đường nối là đường đứt khúc màu đen)
   • Sử dụng Trim tool để xoá đi các đoạn giữa để các mặt xám đậm trở thành 1 mặt liền lạc
  • Dùng Circle tool  để vẽ 4 hình tròn bán kính 4 làm bánh xe, có tâm cách đỉnh hình trụ là 7
 • Extrude
  • Tap chọn mặt màu xám đậm và 4 bánh xe. Extrude vào trong 4 cm để áp sát vào thân tàu
  • Chọn tiếp 4 mặt ngoài của các bánh xe và extrude tiếp vào trong 2 cm để các bánh xe có độ dầy là 2 cm. Xoá các mặt còn lại sau khi extrude.
  • Và tiếp tục extrude phần mặt còn lại ở mũi tàu vào 10 cm
 • Xong bước này bạn có thể xoá mặt phẳng tạm đi để trống vùng nhìn

Cầu thang mini

 • Tạo thiết diện để cắt rỗng cầu thang.
  • Tạo mặt phẳng tạm để vẽ thiết diện lên đó. Vào Add > Construction Plane , chế độ Offset. Chọn mặt trước của đế tàu - NEXT - DONE
  • Trên mặt phẳng tạm vừa tạo, vẽ hình chữ nhật 3 x 4 trước "cầu thang" bên phải bằng Rectangle tool  (xem hình)
  • Extrude thiết diện này vừa đủ để cắt rỗng cầu thang (đẩy lố sẽ cắt luôn bánh xe). Xoá mặt phẳng tạm đi để trống vùng nhìn

 • Tạo các bậc thang: Cái cầu thang "vĩ đại" này chỉ cần có 2 bậc thôi và bạn cần phải tạo mặt phẳng tạm để vẽ lên nó (không thể vẽ trực tiếp lên mặt ngoài cầu thang được)
  • Vào Add > Construction Plane , chế độ Offset. Chọn mặt ngoài của cầu thang - NEXT, cách ra 1 cm - DONE. Chúng ta sẽ vẽ cách mặt ngoài cầu thang 1 cm
  • Trên mặt phẳng này, dùng Rectangle tool để vẽ 2 hình chữ nhật 3 x 0,5 làm bậc cầu thang

  • Extrude ngược ra ngoài 3 cm (đẩy vô trong sẽ là cắt cạnh bên cầu thang) (xem hình)
  • Rồi move ngược vào trong 4,5 cm (xem hình). Ta sẽ có 2 bậc thang. 

Đôn mặt hông ra 1,5 cm

 • Sử dụng lại mặt phẳng tạm trên vẽ 1 hình chữ nhật 30 x 3,5 cm (xem hình)
 • Extrude hình chữ nhật này ra ngoài 1,5 cm
 • Move khối này vào thân tàu ở 1 khoảng cách 5 cm. Xoá hết các mặt phẳng không dùng đến

kéo cạnh đứng góc ngoài của mặt trên mũi tàu để có cạnh ngoài nhỏ lại còn 2 cm (cạnh trong vẫn là 7 cm) (xem hình) Phần này có thể làm sau ở phần 4 Nhân bản để có 2 mặt bên của tàu giống nhau

 • Vào Add > Construction Plane , chế độ Midplane. Chọn mặt ngoài của Cabin bên phải, và mặt ngoài Cabin bên trái - DONE. Một mặt phẳng chia dọc thân tàu xuất hiện (xem hình)
 • Vào Transform > Mirror
  • Double tap để chọn tất cả những gì làm được trong bài này (xem hình) - NEXT
  • Bật COPY
  • Tap chọn mặt tạm - DONE. Ta nhân bản được 1 phiên bản đối xứng qua mặt bên kia và thân tàu có 2 mặt bên hông giống nhau