Light for Visual Artists

Nếu đã từng đọc 3 phần Nguyên Lý Ánh Sáng của Richard Harris (Hương Giang dịch) thì quyển sách dưới đây là nội dung đầy đủ của nó. Thật đáng tiếc là sách PDF chụp lại, trang giấy bị cong, nên chỉ để xem tạm cho đến khi tìm được bản đẹp thay thế. (cũng trong bài đăng này)

Light for Visual Artists tạm dịch là Ánh sáng cho các nghệ sĩ thị giác là cuốn sách nghiên cứu đầy đủ về các hoạt động của ánh sáng từ trong nhà ra ngoài trời, từ ánh sáng nhân tạo đến ánh sáng thiên nhiên

Light for Visual Artists English | Richard Yot | 160 trang | PDF  | 91,4 MB

CONTENTS

FOREWORD PART 1: LIGHTING FUNDAMENTALS
 • Chapter I : Basic Principles
 • Chapter 2 : Light Direction
 • Chapter 3 : Natural Light
 • Chapter 4 : Indoor & Artificial Light
 • Chapter 5 : Shadows
 • Chapter 6 : How We Perceive Surfaces
 • Chapter 7 : Diffuse Reflection
 • Chapter 8 : Direct Reflection
 • Chapter 9 : Translucency & Transparency
 • Chapter 10 : Colour
PART 2: PEOPLE & ENVIRONMENTS
 • Chapter 11 : Light & People
 • Chapter 12 : Light in the Environment
PART 3: CREATIVE LIGHTING - Ánh sáng sáng tạo
 • Chapter 13 : Composition & Staging
 • Chapter 14 : Mood & Symbolism
 • Chapter 15 : Time& Place
GLOSSARY INDEX & PICTURE CREDITS

 

Vài trang nội dung

 

 

 

 

 

 

library_book