50 best logos ever

50 best logos ever tạm dịch là 50 logo đẹp nhất từ trước đến giờ là cuốn sách sưu tầm các logo của 50 công ty danh tiếng.

Sách có định dạng PDF chất lượng đẹp, còn giữ nguyên text và các links.

50 best logos ever English | Nhận diện thương hiệu | 166 trang | PDF  | 62,4 MB

 

Vài trang nội dung