Ben Young - Những mảng đại dương xanh 2/2

Là phần tiếp theo các tác phẩm của điêu khắc gia Ben Young đã được giới thiệu ở bài 1

Chúng ta tiếp tục thưởng ngoạn các tác phẩm điêu khắc tuyệt vời với chất liệu chủ yếu là các tấm kính màu xanh trong suốt

Tác phẩm dấu #

 

 

 

Tác phẩm Anchored - mỏ neo

 

Tác phẩm Arctic - Bắc Cực

 

 

 

 

 

Tác Phẩm At Ease - Thanh Thản

 

 

 

Tác phẩm Blowing in the Wind - Thổi bay trong gió

 

 

 

Tác phẩm Born in storm - Sinh ra trong cơn bão

 

 

 

Tác phẩm Choppy Water - Nước nứt nẻ

 

 

Tác phẩm Contemplation - Trầm Ngâm

 

 

 

Tác phẩm Corvatsch

 

 

 

Tác phẩm Dangerous Curves - Những đường cong nguy hiểm

 

 

 

Tác phẩm Destination Unknown - Vô Định

 

 

 

 

Tác phẩm Drift - Dòng Chảy

 

 

Tác phẩm Eye of the storm - Mắt bão

 

 

Tác phẩm Folded Voyage - Cuộc du hành vào đường cong

 

 

 

Tác phẩm Hidden Beggings - Sự khởi đầu tiềm ẩn

Tác phẩm Inverted Peak - Đỉnh nhọn ngược

 

 

Tác phẩm Longing - Ham muốn

 

 

 

 

 

Tác phẩm Love - "Hỗng cần dịch ra tiếng việt"

 

 

 

Tác phẩm New Beggings - Sự khởi đầu mới

 

 

 

 

Tác phẩm Ocean Range - Mảng đại dương

 

 

 

 

 

Tác phẩm Oxygen - Dưỡng Khí

 

 

Tác phẩm PO Cruises Calm Waters - Những chuyến du hành trên vùng biển lặng

Tác phẩm Parallels - Song song

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác phẩm Pinnacle - Đỉnh nhọn

 

 

Tác phẩm Plucked - Can Trường

 

Tác phẩm Rising from the Deep - Nhô lên từ vực sâu

 

 

Tác phẩm Rough Water - Nước dữ

 

 

Tác phẩm Sail on Silver Girl

 

 

 

Tác phẩm Sea of separation - Đôi bờ ngăng cách

 

 

Tác phẩm Starboard Tack

 

 

 

Tác phẩm Steed

 

 

 

 

Tác phẩm Stormy Sections

 

 

 

 

Tác phẩm Sub Alpine

 

 

 

 

 

Tác phẩm Submerged Folds

 

 

 

 

Tác phẩm Submerger

 

 

 

Tác phẩm Subterranean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác phẩm The Diver - Người thợ lặn

 

 

 

Tác phẩm The Passage - Hẻm vượt

 

 

 

Tác phẩm Wild Southerly - Phương nam hoang dại