Cartoon Valentine Day 01

Theo thói quen, mỗi khi sưu tầm được gì đẹp mình luôn truy tìm tác giả. Vì những sưu tầm giá trị luôn có đầy đủ thông tin.

Thật tiếc loạt ảnh về valentine dễ thương dưới đây lại không thể tìm được nguồn gốc.

Phong cách hơi có vẻ của họa sĩ Hàn, nhưng các trang tiếng Hàn lại sử dụng các ảnh này cũng chỉ để minh họa mà thôi.

Thể loại: Ảnh nền desktop (wallpaper)
Định dạng: JPG
Dung lượng: 12,6 MB (42 jpg)
Chất lượng ảnh: 72 ppi (1920 px x 1200 px)
Download page: Cartoon Valentine Day 01