99 thiệp valentine

Dưới đây là 99 tấm thiệp Valentine được sưu tầm vào nửa đêm hôm qua, là đêm trước ngày lễ.

Qua đó chúng ta sẽ thấy được phần nào xu hướng thiết kế và thị hiếu thẫm mỹ thị trường thiệp Valentine năm nay.