Hệ miễn dịch vs COVID-19

Vào tháng 12 năm 2019 chính phủ Trung Quốc cảnh báo toàn thế giới có một dạng virus đang lan truyền trong cộng đồng, được xác định là chủng Virus corona gây hội chứng hô hấp cấp tính nặng và được gọi tên là Covid-19.