Các hằng số trong tự nhiên

Tập hợp mọi con số bất biến tồn tại xung quanh ta từ khi.. trái đất thành hình

số âm số dương và 0
-273.15 độ C - độ 0 tuyệt đối mọi chuyển động nhiệt đều dừng lại.

0o C - nhiệt độ đông đặc của nước (vật lý)

1,618 - tỉ lệ vàng (bố cục, mỹ thuật)

2,54 cm = 1 inch

2.718 hằng số e là cơ số logarit tự nhiên (ln)

3 đại chủng tộc người trên thế giới gồm da vàng (Mongoloid), da đen (Negroid) và da trắng (Europid)

3,1414 - số PI - là tỉ số của chu vi đường tròn với đường kính của chính nó (toán học)

4 - số mùa trong năm, số đại dương

5 vị, ngũ hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ)

6 - số châu lục trên thế giới

7 - số nốt nhạc, số màu cầu vồng, số ngày trong tuần, số hành tinh trong thái dương hệ

12 tháng trong 1 năm

21 cm - cạnh nhỏ của giấy A4

22,4 L (hằng số avogavo) 1 mol khí trong đk tiêu chuẩn

23,44o - độ nghiêng của trục xoay quả đất với mặt phẳng quỹ đạo của nó

24 - số giờ trong ngày

25o C - nhiệt độ phòng tiêu chuẩn (25o C, 1 atm)

26 - số chữ trong bảng chữ cái Latinh

29.7 cm - cạnh lớn của giấy A4

30 ngày trong 1 tháng

37o C nhiệt độ trung bình cơ thể người

60o - một góc của tam giác đều

70o - độ alcool sát khuẩn

90o - góc vuông

100o C - Nhiệt độ sôi của nước

180o - Tổng 3 góc trong 1 tam giác, góc bẹt

256 bit (28) = 1 byte dữ liệu máy tính, số bậc thang màu RGB, Grayscale

273o C = 1 độ F

360o - một vòng của góc tròn 

365 ngày trong 1 năm 

1024 kilobyte = 1 megabyte