xPlan

Chuyên danh sách thủ thuật xPlan trên Mac

Blender

Chuyên trang danh sách các thủ thuật Blender trên Mac

Thủ Thuật

Chuyên trang về thế giới các thủ thuật kỹ thuật Viết Chì Gỗ

macOS - Thêm bìa sách PDF với Preview

Trong lúc sưu tầm ebook sách mỹ thuật, mình phát hiện rất nhiều... rất nhiều sách PDF mà không có bìa. Sách mà không có bìa thì không còn giá trị, dù rằng nội dung nó hữu ích đến thế nào đi nữa.

macos - Kết nối server với Finder

Nếu biết cách sử dụng MacOS, bạn hoàn toàn có thể không cần cài đặt thêm các phần mềm kết nối với server hay chia sẻ file qua mạng internet.

macOS - Tạo file dmg

Trong tất cả các định dạng File cài đặt, .dmg là phổ biến nhất. Kiểu File nén này vừa dùng để package các thư mục gồm file .app và đường dẫn thư mục Application, còn có thể chứa thêm các thông tin cần thiết như product key, user...

macos - Duyệt file với Finder

Khi đã là Mac user, va vấp đầu tiên trên hệ điều hành này là ứng dụng duyệt file Finder, đặc biệt với những người đã quen duyệt file theo cấu trúc dạng tree bên Window.

Subcategories