Phần mềm thiết kế dàn trang ấn phẩm (như Indesign)
 

AFB Mac - Nền giấy trong suốt

Khi bạn cần 1 canvas trong suốt chứ không phải là màu trắng như thiết lập mặc định trong Affinity Publisher 1.7, thì đây là bài dành cho bạn