AFB Mac - thay đổi đơn vị

Có những thứ lẻ ra rất đơn giản nhưng lại khá là đánh đố ở Affinity. Cách đổi đơn vị là 1 trong số đó

Cách 1: Đổi đơn vị trên thanh context toolbar  Zoom tool hoặc View tool

Khi chọn zoom tool  hoặc view tool thì trên thanh context toolbar sẽ xuất hiện nút units như dưới đây

Cách 2: Đơn vị trên Ruler

Đổi đơn vị bằng cách click phải lên góc giao của 2 thước