Affinity Designer và Illustrator

Trang này dành riêng cho các bạn đã rành về Illustrator (gọi tắt là AI) giờ muốn tìm hiểu Affinity Designer trên Mac (gọi tắt là AD Mac)

AD Mac -Hiệu ứng mặt nạ

Một điều không ngờ khi làm quen với phần mềm Affinity Designer,  mình nhận ra rằng phần mềm này hỗ trợ hiệu ứng mặt nạ rất mạnh mẽ.

Nâng cấp Affinity Designer 1.8

Cùng với Affinity Photo, Affinity Publisher, thì Serif cũng nâng cấp Affinity Design lên phiên bản 1.8 trong tất cả các phiên bản iPad, Mac