afd mac - Ống kính máy chụp ảnh

Hãy thử vẽ một ống Lens bằng phần mềm đồ họa Affinity Designer với các phép vẽ bằng công cụ Ellipes tool và các hiệu ứng.

Tác phẩm cuối cùng sẽ như vầy

Bước 1: Chúng ta sẽ bắt đầu với một hình tròn màu xám 35% với đường kính là 300 px

 1. Bật ruler, kéo từ ruler 2 đường guide vuông góc nhau, bật snap
 2. Dùng Ellipse tools , giữ thêm phím ⇧ và ⌘ kéo gần để bắt điểm cắt nhau của 2 đường guide. Kéo chuột để vẽ 1 hình tròn từ tâm ra
 3. Trong bảng lệnh Transform (View > Studio > transform) chỉnh kích thước W: 300px; H: 300px (bật nút link giữa 2 giá trị này để giữ nguyên tỉ lệ)
 4. Cũng trong bảng lệnh Transform click điểm giữa của hình vuông 9 điểm để chuyển tâm transform vào giữa. Từ giờ trở đi, mọi thao tác biến đổi sẽ hướng về tâm.

Chỉnh màu cho hình tròn Dùng Move tool click chọn hình tròn, trên thanh context toolbar

 • Click vào ô màu Fill chọn Color > Grayness > Gray: 35%
 • Tương tự với ô màu Stroke chọn Color > Grayness > Gray: 15%
 • Click vào thanh stroke (bên phải ô màu) chọn
  • Width: 3 pt
  • Align: Align stroke to outside để đường viền bao bên ngoài hình tròn
  • kiểm Scale with object để kích thước stroke tăng giảm theo hình tròn

Bước 2: Bắt đầu vẽ 1 loạt các hình tròn đồng tâm để tạo gờ bên trong ống kính

Nhân bản ra một 1 hình tròn nhỏ hơn

 • Chọn đường tròn hiện tại, nhấn ⌘_J để nhân bản 1 hình tròn nằm trên vị trí hình tròn hiện tại
 • Dùng Move tool , giữ thêm ⇧ và ⌘, kéo góc hình tròn thứ 2 cho nhỏ hơn khoảng 5%, không cần chính xác, kích thước sẽ được điều chỉnh sau

Nhấn liên tiếp 2 nút ⌘ - J sáu lần để nhân bản thêm 6 hình tròn nhỏ theo tỉ lệ nhỏ dần

Bước 3: Chỉnh kích thước và màu sắc các hình tròn

Chỉnh kích thước trong transform studio, chỉnh màu sắc trên thanh context Tính từ ngoài vào tâm (nhỏ dần)

Hình tròn 2:

 • Kích thước: W = 260 px (=)
 • Màu sắc: Fill > colour = grey 45%

Hình tròn 3

 • Kích thước: W = 245 px (=H)
 • Fill > Gradient
  • Type: Linear
  • Stop: nhấn insert để tạo thêm stop ở giữa (tất cả là 3 stop)
  • Áp màu vào các 3 stop
   • 2 stop ngoài biên: Greyness > Grey: 17%
   • Stop giữa: Greyness > Grey: 22%
 •  Stroke
  • Kích thước: W = 245 px (=H)
  • Colour = grey 15%

Hình tròn 4

 • Kích thước: W = 225 px (=H)
 • Fill > Gradient
  • Type: Linear
  • Áp màu vào các 2 stop
   • Stop biên trái: Greyness > Grey: 9%
   • Stop biên phải: Greyness > Grey: 32%
 •  Stroke
  • Kích thước: 5 pt
  • Colour = grey 17%

Hình tròn 5

Copy hình tròn 4, và lật màu gradient theo chiều ngang để tạo ra hình tròn 5

 • Chọn hình tròn 4, nhấn ⌘C,  ⌘V để nhân bản
 • Chọn hình tròn vừa tạo chỉnh
  • Kích thước: W = 190 px (=H)
  • Fill > Gradient
   • Gradient: click Reverse để đảo chiều gradient
   • Chỉnh màu lại các stop
    • Stop biên trái: Greyness > Grey: 23%
    • Stop biên phải: Greyness > Grey: 11%
 •  Stroke
  • Kích thước: 3 pt
  • Colour = grey 13%

Bước 4: Vẽ hình vành khăn

Bạn có thể delete các hình tròn nhỏ bên trong cho đỡ rối mắt. Từ đây về sau, các hình sẽ được nhân bản từ các hình có trước.

 • Copy hình tròn 5 (⌘C,  ⌘V), và lật màu gradient theo chiều ngang để tạo ra hình vành khăn dưới đây.
 • Kích thước: W: 158 px
 • Trên thanh context bar
  • Click Convert to Donut
  • Hole radius: 97% (đường kính vòng tròn trong)
  • Stroke
   • Kích thước: 2.5 pt
   • Colour = grey 13%
  • Fill > Gradient
   • Gradient: click Reverse để đảo chiều gradient
   • Chỉnh màu lại các stop
    • Stop biên trái: Greyness > Grey: 10%
    • Stop biên phải: Greyness > Grey: 53%

Bước 5: Vòng tròn màu

Vẽ một hình tròn từ tâm (là vị trí 2 đường guide), hoặc nhân bản 1 hình tròn rồi đưa nó lên lớp trên cùng ( Rclick > Arrange > Move to front )

Bỏ màu Stroke, chọn màu Fill Gradient

 • Tạo ra 5 stop: Stop (Insert)
 • Click lên mỗi Stop để áp màu và vị trí (từ trái sang phải):
  • Type: Conical
  • Vị trí stop: Click lên stop và chỉnh Position
  • Đoạn pha màu, chỉnh trung điểm Mid Point
  • Màu sắc: Click stop, click ô màu Colour và chọn RGB Sliders
   • Stop màu tím: position (0%), Mid Point (25%), RGB (127, 0, 255)
   • Stop màu lục: position (15%), Mid Point (65%), RGB (0, 255, 0)
   • Stop màu lam: position (30%), Mid Point (55%), RGB (0, 255, 255)
   • Stop màu chàm: position (40%), Mid Point (55%), RGB (0, 0, 255)
   • Stop màu cam: position (50%), Mid Point (50%), RGB (255, 127, 0)
  • Copy stop và chỉnh position: Click chọn stop và click Stop: Copy
   • Stop màu cam: position (75%), Mid Point (50%)
   • Stop màu chàm: position (80%), Mid Point (45%)
   • Stop màu tím: position (100%), Mid Point (25%), RGB (127, 0, 255)

Bước 6: Tiếp tục với các vòng tròn bên trong

Hình tròn 8 Vẽ vòng tròn mới lên trên vòng tròn màu

 • Bật snap để bắt đúng giao điểm 2 đường guide,
 • Dùng ellipse tool nhấn phím ⌘ và ⇧ để vẽ từ tâm

 • Áp màu Fill
  • Colour: Grey 100% (đen hoàn toàn)
  • Opacity: 60%
 • Áp màu Stroke: Colour: Grey 13%

Hình tròn 9

 • Kích thước: W = 113 px (=H)
 • Fill > Colour: RGB Slider (58, 58, 37)
 •  Stroke
  • Colour: RGB Slider (33, 33, 9)
  • Kích thước: 4 pt

Hình tròn 10

 • Kích thước: W = 88 px (=H)
 • Fill > Colour: RGB Slider (18, 19, 8)
 •  Stroke
  • Colour: RGB Slider (33, 33, 9)
  • Kích thước: 3.5 pt

Hình tròn 11

 • Kích thước: W = 58 px (=H)
 • Fill > Colour: RGB Slider (8, 9, 19)
 •  Stroke
  • Colour: RGB Slider (33, 33, 9)
  • Kích thước: 1 pt

Bước 7: Các đốm ánh sáng thủy tinh

 • Sử dụng Ellipse tool  vẽ một hình bầu dục đứng
 • Áp màu trắng và opacity 45%

 

Nhân bản liên tục (⌘-J), sắp xếp và transform ta sẽ có vài đốm sáng như dưới đây

Bước 8: Bóng sáng mặt kính

Vẽ một hình ellipse đứng không stroke, có màu gradient: Linear

 • Stop cạnh trái: màu trắng, Opacity: 1%
 • Stop cạnh phải: màu trắng, Opacity 40%

Chỉnh node hình ellipse

 • Click chọn Convert to curve
 • Dùng Node tool  chọn 2 node trên và dưới, dùng phím mũi tên để di chuyển sang trái

Bước 9: Mảng hắc sáng

Bước 10: Bóng sáng in trên mặt kính

 • Vẽ một hình tròn bằng Ellipse tool , chọn Convert to Pie
 • Chỉnh các thông số như hình dưới đây

Tạo vệt trên mảng bóng sáng

 • Chọn màu Fill = Gradient (Radial)
 • Sử dụng Fill tool  để điều chỉnh linh hoạt
 • Giảm Opacity của layer

 

Tạo mặt nạ Dùng Pen tool  vẽ 1 mặt nạ như hình dưới đây (sử dụng đường line tia từ tâm để tạo khía đúng hướng)

Kéo Layer (Curve) vào layer (Donut) để áp hiệu ứng mặt nạ

Cơ bản như thế là ông kính máy ảnh đã được vẽ xong, tuy nhiên với một số người (trong đó có mình) thì vẫn còn có thể làm cho nó đẹp hơn nữa. Cứ xem như các bước tiếp theo là phần thực hành nâng cao


Nâng cao 01: Áp hiệu ứng nhám lên vòng ngoài

Click vào Noise ở đáy hộp thoại Colour (nếu nó là Opacity)

 

Nâng cao 02: Tạo khía trên thân ống kính

Chọn hình tròn 1 (lớn nhất), Click mở hộp thoại line (kế bên Stroke) trên thanh context bar. Sử dụng dash line tạo hiệu ứng các khía nhựa mềm trên thên ống kính.

Nâng cao 3: Thêm một sáng tối gradient

Trong bảng lệnh Effects (Effects studio) > Kiểm Gradient Overlay

Click vào biểu tượng bánh răng để chỉnh các kiểu Gradient

 • Type: Linear
 • Áp Gradient có 5 stop (màu trắng và đen xen kẻ nhau)
 • Angle: 30o
 • Opacity: 16%

Hiệu ứng này tạo độ sáng tối lên bề mặt của vòng ngoài ống kính

Nâng cao 4: Làm mờ để giảm độ sắc bén

Sử dụng hiệu ứng Gaussian Blur trong bảng lệnh Effects để làm mềm một số gờ, làm tăng độ thật của sản phẩm.

Nâng cao 5: Chữ thông tin nhà sản xuất

 • Vẽ 1 đường tròn trên vòng ngoài ống kính bằng Ellipse tool 
 • Sử dụng Artistic text tool  click lên đường tròn và nhập chữ vào

Sản phẩm cuối cùng sẽ như thế này