Indesign - Data Merge với thư mời

Với những bạn thông thạo word chắc không lạ tính năng này. Nhưng trên indesign, một phần mềm dàn trang chuyên nghiệp, thì thao tác này sẽ thú vị hơn nhiều.

InDesign - Tạo menu tương tác trong file PDF

Cần nói trước với bạn đọc là đây không phải là cách tạo menu trên file PDF tối ưu nhất, nhưng đây là cách mà mình thực hiện được sau nhiều lần thử đi thử lại những cách khác mà không thành công.