Hiệu ứng giấy xé trên hình mảng vector

Đây là một trong những hiệu ứng đơn giản trong Illustrator, nhưng lại tạo ra được hiệu quả thú vị hơn là 1 nền hình chữ nhật đơn điệu 

Có thể bạn nghĩ đến 1 texture Paper trong trường hợp viết chữ lên trên. Nhưng rìa giấy lưu tưa bản thân nó đã có thể thể hiện đủ 1 tấm nền giấy hoàn hảo như ví dụ dưới đây

Hiệu ứng này từ hiệu ứng Rougten theo đường dẫn: Effect > Distort & Transform > Roughen

và các thông số thiết lập thật nhỏ như hình trên

  • Size: 1pt
  • Detail: 50
  • Points: Smooth