Nhánh lá huy hiệu

Thủ thuật này được tạo ra với Blend tool  , Reflect tool và bảng lệng Pathfinder

Tạo nhánh lá

Muốn có nhánh lá thì đầu tiên hãy tạo ra 1 chiếc lá

Vẽ 1 đường tròn bằng Ellipse tool. Nhân bản ( drag) ra thêm 1 đường tròn và cho chúng chồng lên nhau như hình dưới đây

Trong bảng lệnh Pathfinder chọn nút interset thứ 3 trong hàng Shape Modes để giữ lại phần giao của 2 đường tròn làm chiếc lá

Nhân bản ra thêm 1 chiếc lá đối xứng với chiếc lá hiện tại

  • Click chọn Reflect tool  và nhấn  click vào "cuốn lá" để định vị tâm reflect.
  • Trong bảng lệnh Reflect chọn Vertical và nhấn nút Copy

Tạo chuỗi lá

  • Cho màu fill xanh lá cây đậm và bỏ màu stroke lá (stroke = none)
  • Group 2 chiếc lá thành 1 cặp
  • Nhân bản ra 1 cặp lá khác cho màu xanh vàng và kéo chúng lên trên 1 đoạn
  • Dclick lên Blend tool để mở hộp thoại Blend Options (Object > Blend > Blend Options), chọn
    • Spacing: Specified Steps: 6. Click OK đóng hộp thoại
    • Click lần lược cặp lá mà xanh và cặp lá màu vàng. Blend tool sẽ tạo ra cho bạn 6 cặp lá ở giữa 

Tạo đường dẫn

Đã có cụm lá, giờ là lúc sắp xếp chúng trên 1 "nhánh cây". Nhánh cây sẽ được tạo từ 1 cung tròn bên của 1 hình tròn.

Sử dụng Ellipse toolvẽ 1 đường tròn Fill = none và Stroke= black. Vẽ tiếp 1 hình chữ nhật và cân giữa với hình tròn như hình minh họa dưới đây

Sử dụng nút interset  trong bảng lệnh Pathfinder chọn 1 lần nữa để giữ lại phần hình tròn bị cắt cụt trên và dưới

Sử dụng Direct Selection tool  chọn 2 anchor point 2 đầu của 1 đường cong cạnh bên (các point được chọn sẽ có màu xanh). Nhấn nút Cut path at selected anchor point  trên thanh Control để cắt rời đường Path tại 2 điểm vừa chọn. Delete phần path bên trái

Cho nhánh lá chạy theo đường dẫn

Sử dụng Selection tool quét chọn "cụm" lá và đường dẫn (chọn cả 2). Trên thanh menu chọn Object > Blend > Replace Spine

 

Cụm lá đã neo vào đường dẫn nhưng chúng không xuôi theo "cành"

Chỉnh lại Blend options

Vẫn đang chọn nhánh lá, vào tiếp Object > Blend > Blend Options và chọn Align to Path (nút thứ 2). Vậy là lá đã xuối theo nhánh

Giờ bạn chỉ việc nhân bản và lật đối xứng nhánh lá để tác phẩm cuối cùng giống như hình dưới đây