Phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp (như photoshop)

trang help: https://affinity.help/photo/en-US.lproj/index.html

Affinity Photo và Photoshop

Photoshop là một tượng đài, không ai có thể phủ nhận điều đó. Nhưng không ít những rào cản ngăn cách người sử dụng photoshop với phiên bản hợp pháp là bởi do phần mềm này quá mắc và khá cồng kềnh. Giải pháp thay thế hiện nay có hai phần mềm Affinity Photo, GIMP và Pixelmator, trong đó Affinity Photo của tập đoàn Serif là chuyên nghiệp hơn cả.

Nâng cấp Affinity Photo 1.8.1

Hôm nay Serif ra bản nâng cấp Affinity Photo, Affinity Design và Affinity Publisher lên 1.8 trong tất cả các phiên bản iPad, Mac