afp mac - Ghép ly thủy tinh

Thủ thuật ghép chất liệu thủy tinh lên 1 tấm nền khác

Từ 2 bức ảnh nguyên liệu dưới đây (Click để xem ảnh gốc, hoặc Rclick và chọn save image as... để tải về)

Ảnh nền

Cái ly

Mở ảnh nền trong Affinity Photo trên Mac, và Place ảnh cái ly vào

Dùng Pen toolvẽ 1 đường path hình cái ly, và dùng Node tool để chỉnh

Tạo 1 group và sử dụng hình shape để mask group. Layer glass sẽ được đặt tên là glass multiply và áp Blending mode Multiply để loại bỏ màu trắng. Cái ly chỉ còn lại cái khung đen như hình minh họa dưới đây

Nhân bản layer glass (đặt tên là glass screen) và áp Blending mode Screen để loại bỏ màu đen để cái ly chỉ còn màu trắng

Trong khi vẫn đang ở layer glass screen, clicktrên bảng lệnh Layer mở Blend Options và tăng thẻ màu tối trong khung Source Layer Ranges > Master để giảm bớt màu trắng trên ly, chỉ giữ lại phần trắng nhất của bóng sáng thủy tinh thôi

Chúng ta có thể Duplicate layer Multiply lên nhiều lần để tăng viền đậm định hình cái ly (như ảnh mignh họa tôi sử dụng 3 layer Multiply)

Bảng lệnh Layer cuối cùng sẽ như sau

và đây là kết quả