Blender - phần mềm 3D chuyên nghiệp miễn phí

Phần mềm tuyệt vời này thực ra không miễn phí, đây là phần mềm mã nguồn mở và bạn hoàn toàn có thể đóng góp kinh phí hỗ trợ cho nhà lập trình nếu muốn, điều đáng nói là không bắt buộc.