ds - Sử dụng ổ DSM củ cho diskstation mới

Sử dụng ổ cứng diskstation (ds) của Synology củ cho ổ mạng ds mới là một tình trạng rất dễ xảy ra khi người dùng cần nâng cấp hệ thống mạng để mở rộng hoạt động kinh doanh.

Nhu cầu người dùng rất rõ ràng "Tôi cần một hệ thống mạng mạnh hơn trên hệ điều hành củ". Tuy nhiên, để thực hiện được điều đó cần phải thực hiện một số bước

Bước 1: Trong ds củ

  • Update DSM lên phiên bản mới nhất
  • Lưu file configuration (Control panel > Update & Restore > Configuration Backup: Back up configuration)

Bước 2: Chuyển ổ cứng qua nas mới

Tất nhiên ổ mạng mới là ổ chưa có HDD, mà nếu có thì các HDD mới sẽ được thiết lập là ổ phụ, để HDD củ sẽ vẫn là HDD chạy hệ điều hành DSM trên ds mới

Nếu ổ ds củ có nhiều HDD thì bạn cần đánh dấu (HDD 1, HDD 2, ..) để lắp vào các ổ tương ứng trên ds mới

Bước 3: Thiết lập

  • Khi bật ds mới thì DSM sẽ nhận ra HDD của ds khác. Click Migrate

  • Chọn Migration để giữ lại tất cả dữ liệu và các setting cơ bản trong HDD.

  • Hệ điều hành DSM sẽ nâng cấp lên phiên bản tương thích với phần cứng ds mới.
  • Phục hồi các thiết lập ở ds củ trên ds mới: Restore configuration (Control panel > Update & Restore > Configuration Backup: Restore configuration)