macOS - Tạo file dmg

Trong tất cả các định dạng File cài đặt, .dmg là phổ biến nhất. Kiểu File nén này vừa dùng để package các thư mục gồm file .app và đường dẫn thư mục Application, còn có thể chứa thêm các thông tin cần thiết như product key, user...

Để làm được điều này bạn sẽ phải cần tới phần mềm quan trọng Disk Utility có sẵn trong MacOS.

Tạo file dmg theo các bước

 • Cho tất cả các file muốn nén vào 1 thư mục. Ví dụ dưới đây tôi tạo thư mục "vietchigo" và cho 3 file vào
  • install.app
  • alias của Application
  • readme.txt
 • Mở Disk Utility trong Application > Utility (hoặc nhấn ⌘ spacebar, tìm trong spotlight)
  • Vào File > New Image > Image from Folder..
  • Chọn thư mục "vietchigo" và click Save

Quá trình nén bắt đầu và thông báo xuất hiện khi tiến trình tạo file dmg thành công

chuyên đề hệ điều hành MacOS