ps mac - Levels là gì?

Công cụ Levels hiệu chỉnh sáng tối, gắn liền với một biểu đồ histogram thể hiện các pixel có trong ảnh 

Preset

 • Đây là nơi chứa các chế độ thiết lập sẵn
 • Để lưu các thông số thiết lập chọn save preset trong nút

Chanel

Chọn kênh để chỉnh Red, Green, Blue hoặc kênh chỉnh tổng hợp RGB. Trong trường hợp in ấn bạn có thể chỉnh cả Magetta, Cyan và Yellow 

input levels

Biểu đồ histogram thể hiện số lượng pixel theo sắc độ (tone). Trong biểu đồ trên thì số lượng pixel sáng nhiều nhất có đỉnh đồ thị ở vị trí khoảng 200

 • PIXEL Đỉnh biểu đồ ở nơi nào là đó là tông màu có số lượng pixel nhiều nhất
 • SHADOW
  • Nếu nó nằm ngoài mảng biểu đồ (<42), có nghĩa là trong ảnh không có màu đen (thiếu tương phản)
  • Kéo con trượt đen (bên cạnh trái) sang phải là đưa màu đen vào biểu đồ, nhiều điểm ảnh sẽ ám màu đen ⟶ ảnh sẽ tối đi
  • Sử dụngbên trái trong bộ 3, click chọn mẫu màu đậm mà bạn muốn các pixel tối trong ảnh đậm như thế  
 • HIGHLIGHT
  • Nếu nó nằm ngoài biểu đồ (> 229), có nghĩa là trong ảnh không có màu trắng (thiếu tương phản)
  • Kéo con trượt trắng (bên cạnh phải) sang trái là đưa màu trắng vào biểu đồ ⟶ ảnh sẽ sáng lên
  • Sử dụngbên phải trong bộ 3, click chọn mẫu màu sáng nhất mà bạn muốn các pixel sáng trong ảnh sáng như thế  
 • MIDTONES 
  • Kéo con trượt xám ở giữa sang trái là tăng độ sáng cho các điểm ảnh trung bình ⟶ ảnh sẽ sáng lên
  • Sử dụnggiữa trong bộ 3, click chọn mẫu màu đậm mà bạn muốn các pixel tối trong ảnh đậm như thế  

Lưu ý: 

 • Giữ thêm Alt khi kéo sẽ hiển thị các điểm ảnh sẽ bị tác động khi kéo con trượt
 • Thủ thuật tăng tương phản bằng cách kéo 2 con trược ở 2 đầu vừa chạm vào phần biểu đồ

output level

Là giá trị xuất ra của tone màu ảnh. Thẻ màu đen của output là giá trị xuất ra của Shadow từ input và thẻ trắng của output là kết quả xuất ra từ thẻ HIGHLIGHT. Ở trạng thái mặc định thẻ SHADOW input bằng với thẻ màu đen output, HIGHLIGHT input bằng với thẻ màu trắng output ⟶ ảnh không thay đổi

Như vậy khi tăng Shadow lên giá trị là 30, thì cái 30 đó khi xuất ra sẽ ánh xạ thành 0. Tương tự nếu giảm highlight input là 236 thì giá trị xuất ra trong output sẽ là 255, các pixel ở khoảng giữa sẽ được tăng giảm tương ứng. Điều này có nghĩa là các pixel sáng tối (tone) của ảnh được tách xa ra ⟶ ảnh sẽ tăng tương phản 

Lưu ý ảnh thiếu sáng hoặc dư sáng khác với các khái niệm ảnh low key hoặc high key trong nhiếp ảnh 

 • Ảnh thiếu sáng là ảnh sẽ đẹp khi tăng sáng
 • Ảnh low key là ảnh có nhiều màu tối nhưng nó vẫn đẹp, vẫn đảm bảo độ tương phản (như ảnh đêm) 


Tham khảo:

https://pamarketing.vn/lenh-hieu-chinh-levels-va-curves-trong-nhom-adjusment-layer-photoshop/
https://helpx.adobe.com/photoshop/using/levels-adjustment.html
https://lenscraft.co.uk/photo-editing-tutorials/photoshop-levels-adjustment/