ps mac - Liquify

Liquify là bộ công cụ nhào nặn dành cho những người quen tay. Bạn biến dạng hình ảnh theo kiểu quậy 1 lớp hồ đặc

Công cụ này sẽ được sử dụng trong những trường hợp cần.. bóp bụng thon lại cho tăng phần gợi cảm, mở to mắt thêm 1 chút để tăng độ nguy hiểm, sát thương, hay  1 cái nhếch mép bí hiểm nào đó.

Filter > Liquify

 Warp Forward tool: di chuột để di chuyển mảng hồ đặc

 Reconstruct tool: lấy lại trạng thái ban đầu nếu di chuyển hơi quá

 Smooth tool: xử lý các đường gập ghềnh cho ngọt lại do quá trình di chuyển từng mảng rời 

 Twist clockwise tool: xoắn thành xoáy nước như quậy hồ vòng tròn trong 1 lon sơn. Mặc định là xoắn theo chiều kim đồng hồ, nhấn  để xoắn theo chiều ngược lại

 Pucker tool: banh to vùng (như làm cho nở mũi)

 Bloat tool: gom nhỏ vùng (như bóp mũi)

 Push Left tool: dịch qua trái

 Freeze Mask tool: tạo vùng mặt nạ không bị ảnh hưởng của phép liquify

 Thaw Mask tool: xóa bớt vùng mặt nạ

 Face tool

 Hand tool 

 Zoom tool

Liquify tóc

Các thuộc tính

 • Brush tool options
  • Size: kích thuwosc cọ
  • Pressure: chỉnh lực nhấn
  • Density: chỉnh feather
  • Rate: tốc độ nhanh chậm
 • Face-Aware Liquify: tính năng bảo vệ khuôn mặt không bị biến dạng
 • View option
  • Show Mesh: để canh mức độ dịch chuyển
 • Trở về trang thái nguyên thủy: Restore All
 • Bật tắt xem hiệu ứng Preview

Tham khảo: https://helpx.adobe.com/photoshop/using/liquify-filter.html#reconstruct_distortions