ps mac - Thao tác trên mặt phẳng phối cảnh với Vanishing point

 Vanishing point là công cụ mạnh mẽ cho bạn tạo ra các bảng thiết kế ở góc nhìn phối cảnh

Filter > Vanishing Point

Áp ảnh lên mặt phối cảnh

chọn và di chuyển các điểm góc, cạnh

Tạo mặt phẳng lưới phối cảnh (plane)

Vùng chọn trong chế độ mặt phẳng phối cảnh 

Công cụ clone dặm vá plane theo phối cảnh

Công cụ tố vẽ plane theo phối cảnh

để scale, rotate .. vùng chọn đối tượng

Công cụ lắy màu

 đo khoảng cách và góc của đối tượng trong mặt phẳng phối cảnh

 

Đưa ảnh vào mặt phẳng phối cảnh plan

 • Tạo vùng chọn và copy đối tượng vào Clipboard (  C ). (đối tượng có thể từ 1 file psd khác). Nếu đối tượng là 1 layer trong cùng 1 file psd thì sau khi copy bạn hãy ẩn layer và bỏ vùng chọn (  D)
 • Tạo layer trống để không ảnh hưởng ảnh gốc bên dưới
 • Vào màn hình Vanishing Point ( Filter > Vanishing Point )
 • Trong màn hình vanishing point, click toolvà click chọn 4 điểm định vị mặt phẳng phối cảnh
 • Nhấn  V paste đối tượng vào màn hình vanishing point (nó nằm ở góc trên, trái)
 • Sử dụng  để chỉnh kích thước
 • Kéo vào mặt phẳng phối cảnh và dùng để chỉnh tiếp nếu cần

Đưa text vào mặt phẳng phối cảnh plan

Gõ dòng text và ⌘ click lên layer text để copy đối tượng vào Clipboard (  C ), các bước còn lại như làm với vùng chọn pixel 

Thao tác với mặt phẳng phối cảnh plane

 • Tạo: Dùng Plane tool  click xác định 4 góc
 • Di chuyển: Dùng Move tool  click giữa plane và drag
 • Điều chỉnh: Dùng Move tool kéo các góc
  Lưu ý: Mặt phẳng phối cảnh có màu vàng, hoặc đỏ là đang bị lỗi, khắc phục bằng cách di chuyển các góc để mặt phẳng lưới trở về màu xanh dương ở trạng thái bình thường.
 • Mở rộng - thu nhỏ: Dùng Move tool  kéo các cạnh
 • Tạo thêm mặt phẳng phối cảnh ở góc theo chiều khác: Nhấn giữ  kéo nút ở cạnh theo hướng vuông góc (ví dụ đang ở chiều nagng tạo thêm chiều đứng)
 • Xoay plane cho đúng chiều: Nhấn giữ  rê chuột đến góc khi con trỏ chuyển thành biểu tượng xoay thì kéo

 


Tham khảo: https://helpx.adobe.com/photoshop/using/vanishing-point.html