ps mac - xuất Layer ra file psd

Bài này xuất phát từ các thủ thuật Filter Displace mà bạn luôn cần phải tạo ra 1 file displace_map.psd. Tuy nhiên, không chỉ riêng filter Displace mà còn rất nhiều trường hợp mà bạn cần các file psd từ các layer riêng biệt, đặc biệt khi mỗi layer có những nội dung khác nhau. 

Trường hợp 1: Xuất riêng 1 layer ra 1 file psd

  • Chọn layer (ví dụ layer tên pixel)
  • Vào Layer > Duplicate Layer
    • Document: New
    • Đặt tên file (ví dụ là layer_to_file)
Xuất 1 layer ra 1 file psd

Động tác này sẽ xuất layer ra 1 tab mới tên là layer_to_file. Giờ bạn chỉ việc đóng tab lưu lại

Trường hợp 2: Xuất tất cả các layer ra thành các file psd

  • Vào File > Export > Layers to Files
  • Chọn thư mục xuất
  • Chọn tiếp đầu ngữ các file (trong hình minh họa là vietchigo)
  • Chọn định dạng file xuất
Xuất nhiều layer ra thành các file psd riêng lẻ

Động tác cuối cùng là nhấn Run

Adobey Photoshop
Tips - Shortcut

command     ⌥ option, alt      ⇧ shift
 ⌃ ctrl      ⇥ tab      ↵ Enter