ps mac - Hiệu ứng thấu kính Lens Flare

Một hiệu ứng thú vị từ nhiếp ảnh: Hiệu ứng ánh sáng thấu kính

Hiệu ứng này đơn giản là bạn cứ mở ảnh lên và tìom vào Filter > Render > Lens Flare là có ngay kết quả. Tuy nhiên nếu làm theo cách này thì bạn không thể điều chỉnh được gì nữa vì hiệu ứng đã merge vào ảnh luôn rồi.

hiệu ứng giả lập ánh sáng ống kính

Để có thể chỉnh được màu sắc, cường độ, vị trí,... thì bạn nên áp vào 1 layer màu đen (BLACK) rồi áp Blending mode: SCREEN. Lúc này hiệu ứng đã được tách ra 1 layer riêng và bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh riêng nó mà không ảnh hưởng đến cảnh nền bên dưới. Cụ thể theo các bước sau

Bước 1: Xác định vị trí Lens Flare

Cứ áp hiệu ứng Lens Flare vào ảnh gốc và cân chỉnh đúng vị trí thích hợp, nhấn OK rồi sau đó.... undo. Như vậy lần áp sau "nó" sẽ giữ thiết lập này mà áp vào

Bước 2: Áp lens fare vô layer mới màu đen có Blending Mode là SCREEN

  • Chọn Layer Adjustment > Solid color.. rồi đổi màu layer mới vừa tạo thành màu đen. Bạn có thể chuyển nó thành smart object
  • Nhấn ⌃  F hoặc click dòng đầu tiên trong Filter. Hiệu ứng Lens Flare với các thiết lập trước sẽ áp vào layer Solid Color BLACK
  • Áp Blending Mode là SCREEN 

Bước 3: Điều chỉnh Lens Flare

Một khi đã tách được hiệu ứng ra 1 layer riêng, bạn có thể sử dụng các điều chỉnh như sau

  • Thay đổi màu Lens flare: Ap Hue Adjustment
  • Cân chỉnh mờ rõ: Áp Gausian blur
  • Cân chỉnh cường độ: Tăng tương phản trong Level, Curve
  • Giảm hiệu ứng: giảm opacity layer
  • Tăng hiệu ứng: nhân bản layer

Adobey Photoshop
Tips - Shortcut

command     ⌥ option, alt      ⇧ shift
 ⌃ ctrl      ⇥ tab      ↵ Enter